NE
Netanel Elias סימן שהמלצה זו נתפסה דווח
NE

פנא' - חימקי אנדר 19 שלשות : 2

Netanel Elias • ינואר 21 13:11 עקוב
יחס 1.75 שעה 21:00

האמת 2 קבוצות אפורות מאוד העונה , אך בהעדר שבד ,בוקר ,ושרבקו וכו' לא רואה הרבה שלשות במשחק הזה בטח לא 19 .. לצרף לטפסים חברים .בהצלחה !! #כדורסל

יב

מזל טוב🎈🎈🎈🎈

יוסי ב ינואר 21 23:17
כל

מברוק 🎯🎯🎯

כפיר לוגסי ינואר 21 23:14
NE

ג א הבעיה לא ההגנות הבעיה אין מי שיזרוק בחימקי לשלוש , שבד שווה לפחות 5 שלשות שלא יהיה אותם

Netanel Elias ינואר 21 14:25
גא

קבוצות בלי הגנות עדיין מסוכן אח

ג א ינואר 21 13:42