OL
Oren Levi סימן שהמלצה זו נתפסה דווח
OL

יוטה-ניו אורלינס ישיר! : 1

Oren Levi • ינואר 22 02:50 עקוב
יחס 1.25 שעה 05:00

יוטה מאוד חזקים בבית אומנם לא יודע אם הפעם יביסו שוב את ניו אבל הם אמורים לנצח בהצלחה #כדורסל

כל

מברוק 🎯🎯🎯

כפיר לוגסי ינואר 22 10:38
של

בהצלחה

ש ל ינואר 22 03:10