אריאל מק סימן שהמלצה זו נפלה דווח
אמ

228: סך הכל קרנות (9-11) לוזאן - באזל : 2

אריאל מק • פברואר 4 19:05 עקוב
יחס 2.05 S/D שעה 21:30

המלצה ללא פירוט #כדורגל

מק

אשלח איקס בהצלחה 'מישהו יקח

מוטי קסלר פברואר 4 21:20
כל

בהצלחה

כפיר לוגסי פברואר 4 19:58