GM
Gogi Montana סימן שהמלצה זו נתפסה דווח
GM

באירן נגד פאריס : 2

Gogi Montana • אפריל 7 16:46 עקוב
יחס 2.90 שעה 22:00

פאריס ינצחו באירן בלי התותחים שלה #כדורגל

GM

היידה חברים

Gogi Montana אפריל 8 07:31
יי

🎈🎈🎈

יוסי ילאו אפריל 8 07:28
יב

מזל טוב🎈🎈🎈🎈

יוסי ב אפריל 8 07:19
כל

מברוק 🎈🎈🎈🎈

כפיר לוגסי אפריל 8 05:48
מק

😗🎈🎈🎈🎈

מוטי קסלר אפריל 7 23:57
יי

פאריס מאוד מפשלים בזמן האחרון / יהיה קשה בהצלחה

יוסי ילאו אפריל 7 20:29
יב

בהצלחה

יוסי ב אפריל 7 18:02
כל

בהצלחה

כפיר לוגסי אפריל 7 17:45