מאיר חבשה סימן שהמלצה זו נפלה דווח
מח

משחק 244 מורה -לודוגורץ : 2

מאיר חבשה • יולי 21 18:43 עקוב
יחס 1.7 S/D שעה 21:00

לודוגורץ תנצח #כדורגל

זמ

בהצלחה

ז מ יולי 21 19:35
עק

בהצלחה

ענת ק יולי 21 18:48