B

Boom

ממליץ בווינטיפ מ 3 בדצמבר 2019

☆ עקוב אחר Boom
החישוב מתבצע מהמלצות שפורסמו החל מיום שלישי 17 אפריל 2018. המלצות שסומנו כ׳בוטל׳ לא נכללות בחישוב
47%

אחוזי הצלחה
485

המלצות נתפסו
527

המלצות נפלו


המלצות אחרונותהארכיון של Boom


1.88

יחס ממוצע

1.77

בהמלצות שנתפסו

1.99

בהמלצות שנפלו