IC

Ilan Chelly

ממליץ בווינטיפ מ 15 בנובמבר 2018

☆ עקוב אחר Ilan
החישוב מתבצע מהמלצות שפורסמו החל מיום שלישי 17 אפריל 2018. המלצות שסומנו כ׳בוטל׳ לא נכללות בחישוב
48%

אחוזי הצלחה
227

המלצות נתפסו
242

המלצות נפלו


המלצות אחרונותהארכיון של Ilan Chelly


1.79

יחס ממוצע

1.77

בהמלצות שנתפסו

1.81

בהמלצות שנפלו