OL

Oren Levi

ממליץ בווינטיפ מ 20 בינואר 2021

☆ עקוב אחר Oren
החישוב מתבצע מהמלצות שפורסמו החל מיום שלישי 17 אפריל 2018. המלצות שסומנו כ׳בוטל׳ לא נכללות בחישוב
50%

אחוזי הצלחה
3

המלצות נתפסו
3

המלצות נפלו


המלצות אחרונותהארכיון של Oren Levi


1.57

יחס ממוצע

1.45

בהמלצות שנתפסו

1.68

בהמלצות שנפלו