שיטות הימור שונות

סינגל (S)

סינגל הוא שליחת טופס בו מהמרים על משחק בודד.
 

דאבל(D)

כאן מדובר בטופס בעל שני משחקים שמוגדרים ככאלה שניתן לשלוח כדאבל.
 

טראבל

הימור בו השולח בוחר שלושה משחקים, כאן ניתן לבחור כמעט כל סוג של הימור ולשלב אותו עם שני הימורים נוספים.
 

טריקסי

הימור על שלושה משחקים המתפרש לארבעה טפסים : טראבל אחד ו-3 דאבלים.
 

פאטנט

הימור על שלושה משחקים המתפרש לשבעה טפסים : טראבל אחד, 3 דאבלים ושלושה סינגלים.
 

יאנקי

הימור על ארבעה משחקים המתפרש ל-11 טפסים : רביעייה אחת, 4 טראבלים ו-6 דאבלים.
 

לאקי

הימור על ארבעה משחקים המתפרש ל-15 טפסים : רביעייה אחת, 4 טראבלים, 6 דאבלים ו-4 סינגלים.
 

סופר יאנקי

הימור על חמישה משחקים המתפרש ל-26 טפסים : חמישייה אחת, 5 רביעיות, 10 טראבלים ו-10 דאבלים.
 

לאקי 31

הימור על חמישה משחקים המתפרש ל-31 טפסים : חמישייה אחת, 5 רביעיות, 10 טראבלים, 10 דאבלים ו-5 סינגלים.
 

היינז

הימור על שישה משחקים המתפרש ל-57 טפסים : שישייה אחת, 6 חמישיות, 15 רביעיות, 20 טראבלים ו-15 דאבלים.
 

לאקי 31

הימור על שישה משחקים המתפרש ל-63 טפסים : שישייה אחת, 6 חמישיות, 15 רביעיות, 20 טראבלים, 15 דאבלים ו-6 סינגלים.
המתפרש 


סופר היינז

הימור על שבעה משחקים המתפרש ל-120 טפסים : שביעייה אחת, 7 שישיות,  21 חמישיות, 35 רביעיות, 35 טראבלים ו-21 דאבלים.


גוליית

הימור על שמונה משחקים המתפרש ל-247 טפסים : שמינייה אחת, 8 שביעיות, 28 שישיות,  56 חמישיות, 70 רביעיות, 56 טראבלים ו-28 דאבלים.