תקנון ווינטיפ ליג

התנאים שלהלן כתובים בלשון זכר אך מכוונים לזכר ונקבה כאחד.


השימוש של כל משתמש במשחק של האתר מותנה בקבלת התנאים הכלולים בתקנון זה, ללא כל שינוי. שימוש בתכנים ייחשב להסכמה מפורשת שלך - המשתמש לכל תנאי השימוש המפורטים בתקנון, אחרת אין לך הרשאה להשתמש במשחק.

האחריות המלאה להכרת התנאים להלן והשימוש בתכנים על פי התנאים הרשומים כאן חלה על המשתמש בכל עת - המשתמש בלבד.


תנאים לקבלת הפרס:

 1. המשחק מיועד לחברי הקבוצה שלנו בפייסבוק ולגולשי האתר.
 2. לכל מי שגילו מעל 18!
 3. במידה והזוכה לא חבר בקבוצתנו בפייסבוק/גילו מתחת ל-18 - הוא לא ייחשב. 
 4. שם המשתמש צריך להיות זהה לשם בפייסבוק - תנאי ליצירת קשר במידת זכייה.
 5. איסור מוחלט על משתמש כפול.
 6. הצגת תעודת זהות לצורך אימות פרטי המשתמש.
 7. במקרה של שוויון נקודות, ההכרעה תיקבע לך פי הסדר הבא:
  1. אחוזי ההצלחה.
  2. אם אחוזי הצלחה שווים אז כמות משחקים ואם גם נתון זה שווה, תהיה עדיפות למנויים.
  3. שיוויון מלא עד שלב זה, לפי תאריך הצטרפות לווינטיפ, עדיפות לפי וותק.
  4. פרס ראשון מובטח, פרס שני יחולק במידה וכמות המשתתפים תהיה גדולה מ-300.
  5. במקרה שיוויון של כמות מתחרים גדולה (3 ומעלה) במקום השני יחולק פרס רק למקום הראשון.
 

מי שלא יעמוד בתנאים אלו לא זכאי לקבלת הפרס.

מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כללי המשחק.